سامانه 141
کمينه  
| ورود   جستجو
 
 
 
سامانه 141
 

سامانه اطلاع رساني گوياي وزارت راه وترابري

شما هموطن عزيز مي توانيد اطلاعات ضروري خود را درخصوص وضعيت راههاي مربوط به يك مسير مشخص يا ايمن ترين راه مربوط به آن مسير را با استفاده از سامانه اطلاع رساني گوياي وزارت راه و ترابري (تلفن 141)كسب نمائيد.
روش استفاده از سامانه اطلاع رساني گويا
·    تلفن 141 را شماره گيرينمائيد.(بهتر است شماره گير شما در وضعيت تن باشد.)
·    اين پيام شنيده مي شود:
«با سلام، از تماس شما با سامانه اطلاع رساني گوياي وزارت راه و ترابري متشكريم»
·    در مرحله بعد احتمالاً گزارشي از وضعيت راههاي حوزه استحفاظي استاني كه شما در آن هستيد خواهيد شنيد. با اين پيام:
«لطفاً به اطلاعيه ضروري كه از طرف وزارت راه وترابري صادر گرديده توجه فرمائيد»
و سپس متن اطلاعيه قرائت مي شود. توجه داشته باشيد اين قسمت (پيام استاني) ممكن است موجود نباشد و شما بدون شنيدن اين پيام بلافاصله بعد از پيام 2 ، پيام 4 را بشنويد.
·    به اين پيام گوش خواهيد داد:
«جهت دريافت ايمن ترين راه و اطلاعات مربوط به يك مسير مشخص لطفاً تلفن خود را در وضعيت شماره گيري تُن قرار داده و بعد از شنيدن بوق كوتاه كد تلفن شهر مبداء را شماره گيري نمائيد.»
(شما مي توانيد فرضاً 0561كد شهر بيرجند راشماره گيري نمائيد.)
الف) اگر چنانچه كد وارده درست نباشد پيغام مي دهد:
«كد وارد شده نادرست ميباشد لطفاً كد شهر مبدا خود را وارد نمائيد»
ب) اگر چنانچه كدي از طرف شما به كد شهر مبدا وارد نگردد پيغام مي دهد:
«سيگنالي از مركز مخابرات شما دريافت نگرديد لطفاً كد شهر مبداء خود را وارد نمائيد»
ج) هر يك از دو پيغام فوق (بند الف و ب) تا دو مرتبه تكرار و چنانچه سيستم پاسخ درستي از سوي شما دريافت نكرد اين پيغام صادر مي گردد:
«تعداد سعي شما بيش از حد مي باشد از تماس شما متشكريم  خدانگهدار»
و اين پايان تماس ناموفق است.
·    بعد از وارد كردن كد شهر مبدا اين پيام شنيده مي شود:
«كد شهر وارد شده مربوط به ...... مي باشد»
·         چنانچه شما كد 0561را واردكرده باشيد پيام مي دهد:
«كد شهر وارد شده مربوط به بيرجند مي باشد»
·    پيام بعدي سيستم:
«حال تلفن شهر مقصد را شماره گيري نموده ودرانتها كليد ستاره (*) را بزنيد»
·    دراين مرحله نيز مانند بند4:
الف)چنانچه كد شهر وارد شده نادرست باشد اين پيغام شنيده خواهيد شنيد:
«كد شهر وارد شده نادرست مي باشد حال كه تلفن مقصد را وارد و در انتها كليد ستاره (*)را بزنيد»
ب)اگر كدي وارد نگردد پيغام مي دهد:
«سيگنالي از مركز مخابرات شما دريافت نگرديد حال كد تلفن شهر مقصد را شماره گيري نمائيدو در انتها كليد ستاره (*)را بزنيد»
ج)هريك از دو پيغام فوق (بند الف و ب) تا دو مرتبه تكرار و چنانچه سيستم پاسخ درستي از سوي شما دربافت نكرد اين پيغام صادر مي گردد:
«تعداد سعي شما بيش از حد مي باشد از تماس شما متشكريم. خدانگهدار»
و پايان تماس ناموفق صورت مي گيرد.
·    شما در اين مرحله مي توانيد كد 0511مربوط به مشهد را وارد نمائيد.
·    در صورت درست بودن هر يك از دو مرحله فوق اين پيغام شنيده خواهد شد:
«تماس گيرنده محترم كوتاه ترين وايمن ترين راه براي رفتن از....(شهر مبداء كه آن را وارد كردهايدمثلاً بيرجند)به.....(شهر مقصد كه كد آنرا وارد كرده ايد مثلاً مشهد)عبارت است از مسيري كه از نقاط (بيرجند - قاين - گناباد - تربت حيدريه و مشهد) گذر كرده و جمع كل مسافت آن.....كيلومتر مي باشد»
·    سپس وضعيت راه را خواهيد شنيد فرضاً:
«درضمن مسير مذكور باز بوده و رفت و آمد در آن جريان دارد»
·    و در نهايت پيام زير را خواهيد شنيد:
«ايمني عبور و مرور در جاده ها حاصل تلاش و كوشش شبانه روزي راهداران است تماس گيرنده محترم درصورت نياز به دريافت اطلاعات از طريق نمابر با شماره تماس 2412600 تماس حاصل نمائيد. باتشكرازتماس شما. خدانگهدار»
پايان تماس و قطع مكالمه.
 
     
  
کليه حقوق مادي و معنوي این پورتال براي اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالی محفوظ مي باشد
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس